Des de fa vint-i-cinc anys, l'Aula Municipal de Música, de titularitat municipal ireconegu­ da pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, irnparteix ensenyaments mu­sicals a la vila, i ho fa d'una manera oberta, planera iamb la seriositat que la música requereix. Vint-i-cinc anys fent país, poble, i desvetllant i potenciant l'art i la cultura a casa nostra. Com a alcaldessa de la vila em sento plenament satisfeta per la tasca musical ieducativa que du a terme l'Aula de Música; tots els vilatans ens hem de regraciar per aquesta aportació social i cultural en pro del present i del futur de la nostra població.

Properament
Aquest mes a l'aula

Este es tu primer ítem.

January 03, 2023

Cuéntales a todos sobre este ítem. De qué se trata y qué lo hace interesante. Dale a la gente la información que necesitan para que lleven adelante la acción que tú deseas.

Para hacer propio este ítem, haz clic aquí>Agrega y administra ítems.

Este es tu segundo ítem.

February 23, 2023

Cuéntales a todos sobre este ítem. De qué se trata y qué lo hace interesante. Dale a la gente la información que necesitan para que lleven adelante la acción que tú deseas.

Para hacer propio este ítem, haz clic aquí>Agrega y administra ítems.

Este es tu tercer ítem.

May 28, 2023

Cuéntales a todos sobre este ítem. De qué se trata y qué lo hace interesante. Dale a la gente la información que necesitan para que lleven adelante la acción que tú deseas.

Para hacer propio este ítem, haz clic aquí>Agrega y administra ítems.

Please reload